National Smart City Accelerator Program

depa X TMA

Accelerator
time-iconends 7 months ago
Detail
Award
Additional Information
Winners
share-iconShare

โอกาสของ Startup ด้าน Smart City ที่พร้อมทำ POC มาถึงแล้ว!  พัฒนาโซลูชันเพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะให้ออกสู่ตลาดได้จริง และร่วมพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจ พร้อมทดสอบไอเดียธุรกิจกับองค์กรภาคธุรกิจ ในโครงการ National Smart City Accelerator Program

ร่วมสร้างโซลูชันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

National Smart City Accelerator Program เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจ Startup ด้าน Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ ได้มีโอกาสสร้างสรรค์และพัฒนาโซลูชันที่จะมายกระดับชีวิตคนเมือง ผ่านกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพหลากหลายรูปแบบ  โดยโครงการ  National Smart City Accelerator Program จะเฟ้นหา Startup ที่มีโซลูชันการพัฒนาเมืองใน 8 แกนสำคัญได้แก่

 1. Mobility: เทคโนโลยีการขับเคลื่อนอัจฉริยะ

 2. Security: เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ

 3. Healthcare: เทคโนโลยีสุขภาพอัจฉริยะ

 4. Energy: เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ

 5. Water: เทคโนโลยีการจัดการน้ำอัจฉริยะ

 6. Waste: เทคโนโลยีการจัดการของเสียอัจฉริยะ

 7. Economic development and housing: เทคโนโลยีการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ

 8. Engagement and community: เทคโนโลยีสร้างความสัมพันธ์และชุมชนอัจฉริยะ

ระหว่างโครงการผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้มีโอกาสร่วมในกระบวนการทดสอบไอเดียธุรกิจ Proof of Concept (POC) กับองค์กรภาคธุรกิจที่จะเข้ามาร่วมขับเคลื่อน ทำงานกับตัวแทนของแต่ละเมืองที่เข้าร่วม เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาโซลูชันที่จะมาแก้ปัญหาและยกระดับการบริการภาครัฐ และคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองนั้น ๆ และจะมีโอกาสได้รับความรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ จากบริษัทชั้นนำ องค์กรพันธมิตร และผู้เชี่ยวชาญด้าน Corporate Venture Builder (CVC) ระดับโลก ทั้งในแง่ของการพัฒนาเมือง การใช้เทคโนโลยี และการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนาโซลูชันของ Digital Startup ให้ออกสู่ตลาดได้จริง 

เกณฑ์การรับสมัคร

 • เป็นธุรกิจ Startup ที่อยู่ในขั้นระดมทุน Pre-Series A หรือมี Minimum Viable Product (MVP) ที่มีการนำไปทดสอบในตลาดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • มีการดำเนินงานทางธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • แนวคิดการพัฒนา Solution จะต้องเกี่ยวข้องกับโจทย์ของโครงการ

 • ต้องมีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 1 - 2 คน ที่สามารถเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มไปจนสิ้นสุดโครงการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ พฤษภาคม ถึง กันยายน 2566

 • สมาชิกหนึ่งท่านสามารถมีชื่ออยู่ในโครงการได้เพียงหนึ่งโครงการเท่านั้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2566 

สามารถติดตามรายละเอียดของโครงการได้ทาง :

เฟซบุ๊ก Teachsauce 

เบอร์โทร : 083-527-8522 

Email : [email protected]