Hack for GROWTH

ETDA

Hackathon
time-iconends 6 months ago
Detail
Award
Additional Information
Winners
share-iconShare

“ภาคการท่องเที่ยวไทย” ถือเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างอยากที่จะมาเยือนติดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และเป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ GDP ของประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทั้งยังเป็นภาคธุรกิจที่ก่อให้เกิดการจ้างงานมากที่สุด และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

แต่ใครจะรู้ว่า ผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจ นำเที่ยว มัคคุเทศน์ กำลังเผชิญความท้าทายและข้อจำกัดอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทั้งภาพรวมของตลาดที่มีคู่แข่งเพิ่มขึ้น ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้า ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เกิดการลาออก ย้ายงานอยู่บ่อยครั้ง และข้อจำกัดของระบบ หรือเครื่องมือที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการ เป็นต้น

ETDA ได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์สำคัญทั้งภาครัฐและเอกชน จึงเดินหน้าจัดกิจกรรม "Hack for GROWTH" ภายใต้แนวคิด Make a Chance to Grow Together ขึ้น เพื่อเฟ้นหา สุดยอดนวัตกรรม โซลูชัน ระบบ แพลตฟอร์ม ใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและ ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจท่องเที่ยวไทย ให้เติบโตกว่าที่เคยไปพร้อมๆ กับการเปิดพื้นที่ของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมสร้างและร่วมผลักดันนวัตกรรม โซลูชันของคนไทยเพื่อคนไทย ให้เกิดการขยายผลสู่การใช้งานจริงในวงกว้าง เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อ Digital Transformation เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในอนาคต

โจทย์ท้าทายจากทางโครงการฯ

 1. Revenue Growing

นวัตกรรม โซลูชัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างยอดขาย จากทรัพยากรที่มีอยู่

ปัญหาที่พบ: ผู้ประกอบการในกลุ่ม SMEs ด้าน Tourism โดยเฉพาะ ธุรกิจที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร และนำเที่ยว อาจมีข้อจำกัดและเงื่อนไขที่จะขยายธุรกิจให้แข็งแกร่ง ยิ่งประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ให้พร้อมเผชิญหน้ากับโจทย์ครั้งสำคัญ จึงนำมาสู่การพัฒนานวัตกรรรม โซลูชัน ที่เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างยอดขาย เช่นการใช้ประโยชน์ นวัตกรรม โซลูชันที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และทำการตลาดได้ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) เป็นต้น

 1. Recruiting Better

นวัตกรรม โซลูชัน เพื่อช่วยสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและตรงกับภาพลักษณ์ของธุรกิจ

ปัญหาที่พบ: ทรัพยากรบุคคลในองค์กร คือ กลไกสำคัญของธุรกิจที่ต้องใช้ทักษะในงานบริการโดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs ด้าน Tourism ซึ่งได้แก่ ธุรกิจที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร และนำเที่ยว โดยเฉพาะการดำเนินงานในทุก ๆ วัน ทักษะของบุคลากรที่ “ใช่” จึงจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้รับบริการของธุรกิจกลุ่มนี้ได้อย่างมาก

 1. Retaining People Growth

นวัตกรรม โซลูชัน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทีมภายในองค์กร และรักษาบุคลากรคุณภาพ

ปัญหาที่พบ: บุคลากรที่มีคุณภาพย่อมเป็นที่ต้องการของตลาด แต่ผู้ประกอบการในกลุ่ม SMEs ด้าน Tourism โดยเฉพาะ ธุรกิจที่พัก โรงแรม และร้านอาหาร อาจแข่งขันกับกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ในรูปแบบเดียวกันได้ยากในเรื่องการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในองค์กร จึงยากต่อการรักษาบุคลากรคุณภาพให้อยู่กับองค์กรและเติบโตไปพร้อมกันได้

กำหนดการ

10 พ.ค.- 12 มิ.ย. 2566

 • ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมโครงการ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของ ETDA

19 มิ.ย. 2566

 • ประกาศรายชื่อ 40 ทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ประกาศรายชื่อ 40 ทีมผ่าน Facebook ETDA

26 มิ.ย. 2566

 • กิจกรรม Open House กิจกรรมต้อนรับ 40 ทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ และชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พร้อมทั้ง session สุดพิเศษที่ Service provider รุ่นพี่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับทีมผู้เข้าร่วม

26 และ 27 มิ.ย. 2566

 • กิจกรรม Workshop กิจกรรม Workshop ในรูปแบบ Onsite เพื่อให้ทีมผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้จากการลงมือทำ และนำความรู้ไปพัฒนา Solution หรือธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

29 มิ.ย. 66 และ 11 ก.ค. 2566

 • กิจกรรม Mentoring ทีมผู้เข้าร่วมจะได้พูดคุยกับ Mentor ผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบออนไลน์แบบ 1:1 เพื่อรับคำแนะนำไปปรับใช้กับธุรกิจ

4 ก.ค. 2566

 • กิจกรรม Online Pitching เพื่อคัดเลือก 20 ทีม ทีมผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 ทีม ทำการ Pitching เพื่อคัดเลือก 20 ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

6 ก.ค. 2566

 • ประกาศรายชื่อ 20 ทีมที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ประกาศรายชื่อ 20 ทีมผ่าน Facebook ETDA

19 ก.ค. 2566

 • งานแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ กิจกรรมจะประกอบไปด้วยกิจกรรม Pitching, Business Matching และ Networking

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 10 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.etda.or.th/th/hackforgrowth หรือ [email protected] ( โทร 02-001-5375 )