Hack for GOOD

ETDA

Hackathon
time-iconends 9 months ago
Detail
Award
Additional Information
Winners
share-iconShare
มาร่วมกันเนรมิตเมืองเชียงใหม่ให้น่าอยู่ด้วยเทคโนโลยี !  กับโครงการ Hack for GOOD Well-Being Creation นวัตกรรมดี เมืองดี ชีวิตดี  ด้วยความตั้งใจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ที่ต้องการผลักดัน Digital Transformation และพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองและช่วยให้ชีวิตคนเชียงใหม่ รวมถึงผู้มาเยือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันแก้ปัญหา พัฒนาเมืองเชียงใหม่ภายใต้คอนเซปต์ Hack for GOOD Well-Being Creation นวัตกรรมดี เมืองดี ชีวิตดี นวัตกรรมดี เมืองดี ชีวิตดี’ พัฒนาเมืองและส่งเสริมการเป็นอยู่ของคนเชียงใหม่ตลอดจนนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเชียงใหม่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมหลักที่มุ่งเน้นการพัฒนา

โจทย์ท้าทายจากทางโครงการฯ

 1. Good Home - บ้าน (เมือง) สะอาดดี

  ปัญหาที่พบ: ความสะอาดของพื้นที่สาธารณะ รวมถึงสุขอนามัยของแหล่งชุมชน เช่น ตลาด ถนน จุดเสื่อมโทรมต่างๆ  เป็นต้น

 2. Good Healthcare - บริการสุขภาพดี

  ปัญหาที่พบ: ในมิติของการรักษาสุขภาพ พบปัญหาในการรับบริการสุขภาพซึ่งผู้รับบริการต้องใช้เวลานาน เพื่อรอรับการบริการ และมีขั้นตอนซับซ้อน

 3. Good Food for Health - อาหารการกินดี

  ปัญหาที่พบ: สินค้าอาหารในตลาดสดเมืองเชียงใหม่มีความหลากหลายของประเภทอาหารซึ่งเป็นแหล่งที่ผู้ซื้อส่วนมากนั้นซื้อไปรับประทานเองในครัวเรือน ซึ่งพบว่าที่มาของสินค้าในตลาดส่วนมากยังไม่เป็นผลผลิตปลอดสารเคมี

ปฏิทินโครงการ

กุมภาพันธ์ 2566 - ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร

 • ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook Page : ETDA Thailand และ เว็บไซต์ของโครงการ

มีนาคม 2566 - ประกาศ 15 ทีม ผู้ผ่านเข้ารอบ

 • ประกาศรายชื่อ 15 ทีม ผู้ผ่านเข้ารอบ ผ่านช่องทาง Facebook Page : ETDA Thailand เมษายน 2566 - กิจกรรม Open House

 • เปิดบ้านต้อนรับ 15 ทีมสู่โครงการ พร้อมชี้แจงกำหนดการแต่ละกิจกรรม

 • แนะนำ Mentors และรายละเอียดโจทย์ของโครงการ (On-site)

เมษายน 2566 - Mentoring

 • พบกับ Mentoring กว่า 8 ท่าน ผู้คร่ำหวอดในวงการพัฒนา Startup หลากหลายความเชี่ยวชาญ แบบ 1:1 ผ่านช่องทางออนไลน์

เมษายน 2566 - Demo Day

 • กิจกรรม Hackathon พร้อม Pitching ในวัน Demo Day และเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยกิจกรรม Networking

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.etda.or.th/th/hackforgood หรือ [email protected] ( โทร 02-001-5375 )